hypotheek belgie header

125% hypotheek

Terug naar het overzicht

Een 125% hypotheek is ideaal voor jonge mensen (max. 35 jaar) die een woning willen kopen en nog maar weinig eigen middelen hebben gespaard. Men krijgt immers de mogelijkheid om tot 125% van de vrije verkoopwaarde van de woning te lenen, aan een intrestvoet die normaal gegeven wordt aan leningen waarvan de quotiteit kleiner is dan 75%. Het krediet is een totaalproduct: inclusief aankoop- en notariskosten, schuldsaldoverzekering en borgtochtverzekering (deze wordt afgesloten ter dekking van het ontleende gedeelte boven de 100%).

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan deze hypotheek:

  • Het kredietbedrag is maximaal 400 000 euro en is beperkt tot 125% van de aankoopprijs van de woning
  • Duurtijd is max. 25 jaar (+ 12 maanden franchise bij nieuwbouw of verbouwingen) en mag de 65e verjaardag van de kredietnemer niet overschrijden
  • Het krediet kan enkel door een natuurlijk persoon onderschreven worden
  • De lening geldt enkel voor privé-doeleinden. Het professionele gedeelte kan nooit hoger dan 50% zijn
  • Het krediet is steeds gekoppeld aan een schuldsaldoverzekering met eenmalige premie plus een borgtochtverzekering

Rekenvoorbeeld

Twee echtgenoten, man (35 jaar) en vrouw (34 jaar), kopen een pand van € 150 000 (vrije verkoopwaarde). Zij beschikken over een spaarreserve van € 20 000, maar willen dit bedrag graag behouden als buffer tegen onverwachte uitgaven, en wensen alle kosten mee te financieren. Ze opteren voor een lening met een duurtijd van 25 jaar en met een 5-jaarlijks herzienbare rentevoet met een maximumstijging van 2%. Ze wensen een schuldsaldoverzekering (overlijdensverzekering) af te sluiten voor elk de helft van het te ontlenen kapitaal.   125% hypotheek

Oplossing zonder waarborgverzekering

Het totale budget bedraagt € 170 564,82. De goedkoopste rentevoet op de markt voor een 125% krediet zonder waarborgverzekering bedraagt 5,28%. De maandlast bedraagt dan € 1 012,99. We gaan op zoek naar de goedkoopste schuldsaldoverzekering op de markt en vinden voor mijnheer een jaarpremie van € 232,48 en voor mevrouw een jaarpremie van € 153,61. De totale maandlast bedraagt dus de eerste 16 jaren € 1045,16.

Onze 125% hypotheek

Via onze gewaarborgde 125% hypotheek kunnen onze klanten lenen tegen een rentevoet van 4,14%. Het totale budget inclusief borgtochtpremie en eenmalige premies voor schuldsaldoverzekering, resulteert hier in een maandlast van € 985,20.

Besluit

De oplossing via onze gewaarborgde 125% hypotheek is gedurende de eerste 16 jaren maar liefst € 59,96 per maand goedkoper, en dus veel aantrekkelijker dan het voorstel dat door andere maatschappijen zal worden aangeboden.

Klik hier voor een gratis offerte.