hypotheek belgie header

Accordeon hypotheek

Terug naar het overzicht

De accordeon hypotheek is een hypotheek met vaste maandelijkse aflossingen, maar met een flexibele looptijd. In de praktijk komt het erop neer dat bij een eventuele stijging/daling van de intrestvoet, uw maandelijkse aflossing hetzelfde blijft, maar uw looptijd verlengd/verkort zal worden. Het voordeel van deze hypotheek is dat uw maandbedrag hetzelfde blijft gedurende de gehele looptijd van het krediet.

Rekenvoorbeeld

We blijven hier uitgaan van het eerste voorbeeld in de 125% hypotheek (de accordeon is toepasbaar op elk krediettype met uitzondering van het aflossingsvrije krediet). Het te betalen maandbedrag van € 985 verandert gedurende de gehele looptijd niet; de looptijd van het krediet wordt verlengd of ingekort naargelang een stijging of daling van de rentevoet.

Klik hier voor een gratis offerte.
  accordeon hypotheek